diskuze.vodarenstvi.com facebook

Vyhledávání:Jiránek Dan 19.08.1963

 • Kdo je kdo v českém vodárenství?

 • Dan Jiránek
 •  
 • ke stažení ZDE.
 • Obchodní rejstřík: Ing.Dan Jiránek v orgánech obchodních společností, vodáren a zahraničního koncernu Veolia
 • Ing.Dan Jiránek působil nebo působí ve vodárenství pro tyto společnosti:
  1. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM městská vodárna)
  2. Středočeské vodárny, a.s. (Veolia voda)
 • Dále působí jako:
 • - předseda oblastního sdružení ODS Kladno
 • - primátor Statutárního města Kladno (od roku 2004)
  - předseda Svazu měst a obcí České republiky
  - místopředseda Rady Státního fondu životního prostředí (od roku 2007). Členové Rady SFŽP. Radu Fondu jmenuje na základě zákona o Státním fondu životního prostředí ministr životního prostředí jako svůj poradní orgán. Rada Fondu posuzuje zejména zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu, roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu, navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu. Rada dále posuzuje návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany životního prostředí České republiky.
 • - člen řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí. Členové Řídícího výboru. 
 • Zná ekonomické důsledky provozního modelu VKM z pohledu důvodů a důsledků neobdržení dotací z EU, z pohledu nutnosti dál financovat investice a z pohledu vlivu na růst ceny vodného a stočného zde. VKM jako jedna z mála vodáren v ČR prodaly svou provozní část Veolii se ztrátou a to ve výši cca 110 mil.Kč! Po zavedení provozního modelu, dosáhl rozdíl v dosahovaných ziscích mezi VKM a Středočeské vodárny, a.s. k roku 2010 cca 265 mil. Kč ve prospěch Veolie zde. Do roku 2003 přitom hospodařila společnost Středočeské vodárny, a.s., ještě pod jménem Středočeská vodárenská, a.s., každoročně se ztrátou a VKM jako provozovatel, tvořil zisky záměrně a plánovaně nízké, protože peníze vybrané od spotřebitelů raději investoval především do infrastruktury.
 • Smlouvy o provozování uzavřené mezi výše uvedenými společnostmi umožňují tvořit níže zobrazené zisky.
 • Vivendi water (dnes VEOLIA VODA) učinila přes Českou spořitelnu městu Kladno v rámci Projektu Čechy v roce 2002 nabídku na odkoupení akcií VKM a následně dalším městům , které nikdy neodkoupila. Akcie skončily nakonec právě u města Kladna, když předtím byl v roce 2004 realizován provozní model mezi VKM a Veolií. Ing. Dan Jiránek byl v roce 2002 při jednáních, které vedly k odsouhlasení prodeje akcií městské vodárny VKM České spořitelně, a.s. . V průběhu let, kdy se připravovala realizace provozního modelu mezi VKM a Veolií voda působil ve vrcholných funkcích zastupitelstva Statutárního města Kladna a současně v dozorčí radě Vodárny Kladno-Mělník.
 • 2002 – 2005: Ing.Dan Jiránek, působil v dozorčí radě VKM (28.listopadu 2002- 23.září 2005). V orgánech VKM působili přitom lidé propojeni anebo spolupracující s Veolií, např. v dozorčí radě RNDr. Tomáš Paclík (28.dubna 2004 - 27.července 2004), Ing. Pavel Svoboda (28.listopadu 2002 - 28.dubna 2004) a v představenstvu Ing. František Barák (28.dubna 2004 - 15.února 2005) a Ing. Ondřej Beneš, Ph.D. (28.dubna 2004 - 30.listopadu 2004).
 • 2005 – 2012: Ing.Dan Jiránek působí od 31.srpna 2005 jako člen dozorčí rady provozní společnosti Středočeské vodárny, a.s., která od roku 2004 provozuje infrastrukturu VKM a patří do skupiny nadnárodní společnosti Veolia voda.


! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! Stránky mají informativní charakter. Data pro jejich vytvoření nebyla ověřována a neručíme za jejich úplnost a pravdivost. Za názory diskutujících není zodpovědný provozovatel, ale samotný diskutující.

další ankety


Porovnání zisků

Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Kladno - Veolia
Kladno - Veolia
Plzeň - Veolia
Plzeň - Veolia
Hradec - Veolia
Hradec - Veolia
Praha - Veolia
Praha - Veolia

ČR - Veolia
ČR - Veolia
Graf srovnává zisky jen těch společností koncernu Veolia, které působí u vodáren z regionů Olomouc, Zlín, Prostějov, Kladno, Plzeň, Hradec Králové a Praha.

Jak se obchoduje s vodou?
zakoupit film