diskuze.vodarenstvi.com facebook

Vyhledávání:vodné stočné

Cena vody v Ústeckém a Libereckém kraji

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

O ceně vody pro spotřebitele NErozhodují výhradně města a obce, které sice vlastní infrastrukturní společnost SVS, a.s., ale v provozní společnosti SčVK vlastní obce minoritní podíl 49,12% a majoritní podíl 50,10 vlastní fr. koncern Veolia. 

SčVK provozuje infrastrukturu města a obcí sdruženou v SVS, a.s., která pouze vodárenskou infrastrukturu vlastní, proto jsou města a obce sice  dominantní vlastník a nikoliv provozovatel své vodárenské infrastruktury.

Zisky vybrané v ceně vody od spotřebitelů jsou k dispozici soukromému provozovateli z 50,1% a městům a obcím z 49,12%.

Konkrétní informace o ziscích z prodeje vody ZDE


! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! Stránky mají informativní charakter. Data pro jejich vytvoření nebyla ověřována a neručíme za jejich úplnost a pravdivost. Za názory diskutujících není zodpovědný provozovatel, ale samotný diskutující.

další ankety


Porovnání zisků

Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Kladno - Veolia
Kladno - Veolia
Plzeň - Veolia
Plzeň - Veolia
Hradec - Veolia
Hradec - Veolia
Praha - Veolia
Praha - Veolia

ČR - Veolia
ČR - Veolia
Graf srovnává zisky jen těch společností koncernu Veolia, které působí u vodáren z regionů Olomouc, Zlín, Prostějov, Kladno, Plzeň, Hradec Králové a Praha.

Jak se obchoduje s vodou?
zakoupit film